Saltar a continguts

Associació Espírita Otus i Neram

Navegació

Menú principal

Comunicacions actuals

Amàlia 12-03-2011 Terratrèmol Japó

ASSOCIACIÓ ESPÍRITA OTUS I NÉRAM

Tàrrega, 12-3-2011

Germans i germanes, molta pau.

La Terra ha estat sacsejada en un sol punt, en una intensitat del que vosaltres anomeneu 8,8. La intensitat ha estat molt forta, les conseqüències devastadores, però malauradament aquests desastres naturals encara són necessaris per al progrés espiritual. Les masses continentals es mouen, els oceans flueixen, i els fenòmens atmosfèrics es produeixen a tots els racons del planeta. Físicament parlant, la Terra podria seguir el seu curs per evolucionar com a planeta, no obstant, l’evolució en sí mateixa està lligada a l’evolució dels
esperits que l’habiten.

Portem setanta anys d’immobilisme filosòfic i cultural. Certament que a nivell científic s’han produït molts avenços, però malauradament aquests avenços no han anat acompanyats d’una evolució de les matèries filosòfiques, ulturals, espirituals, no. Durant aquests anys s’ha instal·lat allò que vosaltres coneixeu com a paradigma materialista. Aquest paradigma ha consistit en tenir en compte només allò que es pugui tocar, quantificar i mesurar. No essent Déu i l’esperit conceptes compatibles amb aquest paradigma, durant setanta anys la humanitat ha viscut d’esquenes a la realitat espiritual. Certament que heu realitzat grans progressos, però al seu costat heu creat grans desigualtats. Certament que heu arribat a quotes de desenvolupament impensables només fa cinquanta o cent anys, però al mateix temps s’ha arribat a quotes de pobresa impròpies de qualsevol ser civilitzat. Cert que dieu que viviu en societats lliures, però cert també que la gran massa de població humana no ha estat mai tan esclava. I ha estat esclava del propi sistema en sí mateix, sistemes econòmics basats en l’endeutament, basats amb la imposició, i per imposició entenem impostos, i basats també en un egoisme i en un orgull desmesurats.

Com bé recull la Doctrina Espírita no són els sistemes econòmics o socials els que faran avançar o no la humanitat, per tant, no es tracta de discutir si és millor el model comunista o un model neolliberalista o un model socialista. Novament anem errats per aquest camí, es tracta de definir el paradigma predominant en la societat. Si es continua pel paradigma materialista, i vosaltres ho podeu veure en el vostre propi país, es tendeix cap a l’anul·lació de la vida i
de l’esperit, en forma de legalitzar l’abort, en forma de legalitzar l’eutanàsia, en forma d’impulsar guerres contra germans, i en forma d’eliminar les classes pobres, per a donar pas només al regnat d’una oligarquia econòmica.

Això estimats germans, no està ni programat ni està tampoc d’acord amb la llei divina natural. Malgrat que nombrosos esperits puguin voler tot el poder per ells mateixos, per dominar, per esclavitzar les criatures, el cert és que l’espiritualitat superior treballa per a què aquest esclavatge no es doni. S’està treballant per què desapareguin els endeutaments, perquè els mercats financers tornin a la
seva finalitat original, que no era l’enriquiment d’uns a costa d’una altres, sinó que era la creació d’empreses, el progrés, i el repartiment dels llocs de treball.

Sóc conscient que aquest mateix parlament amb vosaltres és de índole material, però estic segur que és el que en aquests moments necessiteu reflexionar. No es tracta de valorar les persones com si fossin un bé econòmic per allò que produeix al seu país, no es tracta de valorar als països per allò que produeixen en un any, ni pel rendiment que podeu retornar a aquests prestataris, abans anomenats usurers. Es tracta de què les fronteres caiguin per què puguem abraçar-nos com a germans, que els idiomes no siguin obstacle a la fraternitat, sinó que l’enriquiment cultural faci que caiguin les barreres dels preconceptes. Així doncs, esperem que d’aquí uns anys (però que no masses, no estem parlant de segles sinó en la dècada que acabem de començar tot just aquest 2011) es pugui anar substituint tot el sistema de préstecs monetaris que s’havien de retornar, per ajudes a fons perdut a aquells que ho necessiten, de forma que els dividends que obtingui el país que doni no siguin econòmics sinó que siguin d'índole espiritual. De forma que amb aquest amor, amb aquest desinterès que deixin els diners, els recursos, les tecnologies i els coneixements en general, puguin saldar les causes del seu passat; perquè la majoria de països tenen passats lligats a les tenebres, són deutors amb la vida major, en quant per exemple Japó va causar milers i milers de morts en la segona guerra mundial. Però no heu de veure als països com amics o enemics, com a bons o dolents, els responsables són els individus; i es tracta que països i individus anul·lin els danys que van causar: amb amor, amb caritat i amb altruisme.

No patiu per la matèria, no patiu pels bens materials, perquè igual que Déu proveeix als ocells, als peixos i als animals terrestres, de vivenda i aliment, no menys ha de passar amb la humanitat, amb aquests esperits que han estat creats per aproximar-se paulatinament a Ell.

Solidaritzant-nos amb els encarnats que han perdut família i treballant des de l’espiritualitat per a què aquests desencarnats trobin emparament i protecció al pla espiritual, us desitgem pau, us desitgem amor i us convidem a continuar treballant pel camí de l’espiritualitat.

Molta pau i molt d’amor. Fins a sempre.