Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transparència

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la resolució JUS/803/2012, de 27 d'abril i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6122 del 7 de maig de 2012 declara d'utilitat pública, entre altres, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Malalties Neurodeneratives de Tàrrega i Comarca (AFATC), núm. d'inscripció 2785, secció 1a, de la demarcació de Lleida.

Comptes anuals 2018

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2018, l'Associació compta amb 153 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2018 i la memòria d'activitats.

Estatuts AFATC

Aquests estatuts han estat aprovats pel Departament de Justícia, Serveis Territorials de Lleida, el 17 de febrer de 2012.

Comptes anuals 2019

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2019, l'Associació compta amb 167 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2019 i la memòria d'activitats.

Comptes Anuals 2020

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2020, l'Associació compta amb 168 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2020 i la memòria d'activitats.

Comptes Anuals 2021

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2021, l'Associació compta amb 184 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2021 i la memòria d'activitats.

Comptes Anuals 2022

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2022, l'Associació compta amb 178 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2022 i la memòria d'activitats.