Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Assemblea General Ordinària 2021.

6 de març de 2021...Acta Assemblea General Ordinària en format telemàtic.

DISSABTE 06 MARÇ 2021

A Tàrrega a 06 de març del 2021, en primera convocatòria a les 15h 30m i en segona a les 16 h. Es reuneix telemàticament en Assemblea General ordinària els socis i membres de la colla. Havent estat convocats en temps i forma pel President  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.     

Amb el següent ordre del dia:

1 = Lectura dels acords en l'ultima assemblea ordinària del dia 01 de març del 2020, a càrrec de    la secretaria Sònia Delgado i Coma.
2 = Informe de l'estat de comptes pel tresorer Jepo Costa i Balcells.
3 = Valoració dels actes organitzats de les activitats del 2020, per part del Pere i del Robert.
4 = Calendari d’activitats del 2021, a càrrec vicepresident i cap de colla Robert Tavira i Delgado.
5 = Amb l’ajuntament es signa un nou contracte com a col·laborador de la colla gegantera al  setembre del 2020, informe a càrrec de la secretaria Sònia Delgado.
6 = Precs i preguntes.

Respecte al punt u de la lectura dels acords en l'ultima assemblea. Es llegeix el resum aprovat en la mateixa celebrada el 01/03/2020.

Respecte al punt dos del ordre del dia, Informe de l'estat de comptes pel tresorer Jepo Costa, s’ha canviat identitat bancaria, per no pagar tantes comissions. També s’ha portat a terme el cobro de una factura amb les despeses del 2020, ja que aquest any per causes de la pandèmia no es va cobrar res.

Respecte al punt tres Pere Agea ens explica les activitats fetes el 2020, per celebrar els 150 any del gegants de la Mercè, arreglant vestits, perruques dels centenaris, en Ramon Berenguer I i l’Almodis. Per raons de la pandèmia la trobada s’ha treballat de forma telemàtica, amb vídeos, xerrades per Radio Tàrrega, escrits a Nova Tàrrega, concurs de dibuix, un vídeo gravat per uns professionals amb membres de la colla i els gegants centenaris, tot plegat presentat en una exposició.

Respecte al punt quatre Informe del calendari de sortides 2021.

Respecte el punt cinc informe del nou contracte amb l’ajuntament, amb màxima vigència d’un any.

Respecte al punt sis precs i preguntes.
Jepo pregunta: tema impost de circulació del vehicle per domiciliar, es podrà a partir del 18 d’abril. Si es confirma que es correcta la última factura enviada al Ajuntament.
Pere Agea concreta de fer fotos als capgrossos recent pintats i també fa esmena que el 26 de juny s’han posat rams nous als gegants.

I sense que hi hagi cap mes prec ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 17 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el president.

                                  Pere Agea i Correa                                          Sònia Delgado i Coma
                                         President                                                           Secretaria