Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea general ordinaria.

01 de març de 2020...Objectiu principal es preparar la celebració del 150e aniversari dels gegants de la Mercè.

DIUMENGE 01 MARÇ 2020

A Tàrrega a 01 de març del 2020, en primera convocatòria a les 18h 30m i en segona a les 19 h, el pròxim dia 01 de març del 2020 en la sala del primer pis del "Carmel", al carrer Comabruna 9, de Tàrrega. Es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel President d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat. 

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 9 membres següents: Josep Maria Costa i Balcells (Jepo), Robert Tavira i Delgado, Alfonso Màrquez i Martín, Pere Agea i Correa, Amanda Balasch i Pijuan, Jordi Tavira i Delgado, Sònia Delgado i Coma, Cristóbal Tavira i Pérez, i Francesc Tavira i Delgado.

Amb el següent ordre del dia:

1 = Lectura dels acords en l'ultima assemblea ordinària del dia 23 de febrer del 2019.

2 = Informe de l'estat de comptes pel tresorer Jepo Costa.

3 = Valoració dels actes a organitzar en la XXXIII trobada del proper dia 17 de maig del 2020, recordant que serà una trobada de gegants centenaris per poder celebrar el 150 aniversari dels de la Mercè.

4 = Calendari de sortides 2020 a càrrec del cap de colla Robert Tavira i Delgado.

5 = El ajuntament ens comunica urgentment que hem de marxar del local, que fins ara ocupàvem, per executar la seva demolició pel mal esta de manteniment.

6 = Eleccions on s'aproven nous canvis amb els membres de la junta per raons practiques en el desenvolupament de l’associació.

7 = Precs i preguntes. 

Respecte al punt u de la lectura dels acords en l'ultima assemblea. Es llegeix el resum aprovat en l’última assemblea ordinària celebrada el 23/02/2019. 

Respecte al punt dos del ordre del dia, Informe de l'estat de comptes per pel tresorer Jepo Costa. 

Respecte al punt tres Pere Agea ens explica tema organitzatiu de la XXXIII trobada, del proper dia 17 de maig del 2020, recordant que serà una trobada de gegants centenaris per poder celebrar el 150 aniversari dels de la Mercè.

L’Ajuntament ens paga la reparació molt deteriorada dels gegants en els propers anys.

Respecte al punt quatre Calendari de sortides 2019 a càrrec del cap de colla Robert Tavira i Delgado, es fa esment d'intercanvi acordat amb 6 colles de gegants centenaris de moment, més els d’Alforja per ser els seus padrins.

Respecte el punt cinc El ajuntament ens comunica urgentment que hem de marxar del local, que fins ara ocupàvem, per executar la seva demolició pel mal esta de manteniment.

Respecte al punt sis Eleccions on s'aproven nous canvis amb els membres de la junta per raons practiques en el desenvolupament de l’associació.

Per tant s’aproven els membres de la nova junta que queda constituït de la següent forma:

President: Pere Agea i Correa.

Vicepresident: Robert Tavira i Delgado.

Secretaria: Sonia Delgado i Coma.

Tresorer: Josep Mª Costa i Balcells (Jepo).

Vocal: Alfonso Màrquez i Martín.

Vocal: Gemma Puig i Fitó.

Respecte al punt set Precs i preguntes:

- Alfonso comenta que hi ha socis que primer s’apunten i desprès es boren a última hora.

- Cristobal Tavira i Francesc Taviran deixen la colla i tornen 2 faixes i 1 camisa, abonant-los-hi 45 € .

- El tresorer paga la gasolina de tot l’any 2019 per un import de 387,60 €.

I sense que hi hagi cap mes prec ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el president.  

 

       

Galeria d'imatges