Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea General Ordinària.

04 de febrer de 2023...l'Acta de la reunió.

Autor Jepo Costa
Autor Jepo Costa

DISSABTE 04 FEBRER 2023

A Tàrrega a 4 de març del 2023, en primera convocatòria a les 15 h 30m i en segona a les 16 h, a la sala del 3er pis del Centre d’Entitats al Carrer Segle XX Nº2. Es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel President  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat. 

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els nou membres següents:  Josep Maria Costa i Balcells (Jepo), Robert Tavira i Delgado, Alfonso Màrquez i Martín, Pere Agea i Correa, David Aiguader, Jordi Tavira i Delgado, Sònia Delgado i Coma, Gemma Puig  i Dani Tortosa i Ulibarri.

Amb el següent ordre del dia:  

1 = Lectura dels acords en l'ultima assemblea ordinària del 29 d’octubre 2022

2 = Sortides del l’any.

3 = Portar cavallets de ferro a talles avall de Reus.                                                                   

4 = Rentar roba dels capgrossos. 

5 = David donar-li el forro polar? Ja que el seu pare no vol cobrar la benzina.

6 = Jepo com a tresorer, ens diu el estat dels comptes.

7 = Trobada gegantera d’enguany.

Respecte al punt u de la lectura dels acords en l'ultima assemblea.

Es llegeix el resum aprovat en l’última assemblea ordinària celebrada el 29/10/2022, a càrrec de la secretaria Sonia  Delgado i Coma.

Respecte al punt dos del ordre del dia, Calendari de sortides 2023 a càrrec del cap de colla Robert Tavira i Delgado, es fa esment d’intercanvi pactat amb 8 colles  fora vila. Es comenta que el dia 15 d’abril ens partirem la colla en dos localitats, els geganters aniran a Manlleu i els caps grossos es queden a Tàrrega. 

Respecte al punt tres Portar els cavallets el dia 22 de juliol (dissabte) a tallers Avall de Reus.

Respecte al punt quatre el dia 14 de març portarem la roba a rentar a la tintoreria Sales, El Jepo , el Pere i la Sonia.

Respecte el punt cinc. Aprovat de donar-li, talla M , fem  fotografia per commemorar.

Respecte al punt sis el tresorer ens diu que estem en positiu.

Respecte al punt set en acord referent a la XXXIV trobada gegantera d’aquest any s’aprova, que podrà vindre l’Eduard portant els seu gegantó el “Cavaller Narcís”. Llogarem els músics  la Catxibanda. Es farà el mateix recorregut que l’any passat. Plaça de les Nacions Sense Estat, Carrer les Piques, Plaça Major, Carrer Major, Plaça Sant Antoni, Carrer Hospital, Carrer Santa Clara, Avinguda Catalunya, Plaça del Carme, Carrer de Torras i Bages, Carrer d’Agoders i fi de  festa a la Plaça Major. Es fa esment que es repeteixen les mateixes tasques a fer cada un dels membres de la colla, tant abans, com el mateix dia de la XXXIV trobada. 

Respecte al punt vuit. Precs i Preguntes.                                                                                                                          El Pere comenta de fer dibuixos amb el nom de cada gegant i els seu nom respectivament, per posar-los a la vitrina.  El Pere comenta que als geganters donar-los-hi una alta samarreta.                                                                                El Jepo comenta de donar les bosses geganteres TRRG, junt amb els records a les colles que vinguin.                          Els dos grups de músics que proposa  ens acompanyin tot l’any seran els Tocats pel Vent i els de Bellpuig.              Sonia comenta que les persones que porten cap gros, es fesin responsables de la roba i del cap.

I sense que hi hagi cap mes precs ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 17 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el president.   

                                         Pere Agea i Correa                                    Srta: Sonia Delgado i Coma                                                                                       President                                                          Secretaria 

Galeria d'imatges