Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea General Ordinària.

20 de gener de 2024...A Tàrrega.

DISSABTE 20 GENER 2024

A Tàrrega a 20 de gener del 2024, en primera convocatòria a les 17’00h i en segona a les 17 h 30m, a la sala gran del 1er pis del Centre d’Entitats al Carrer Segle XX Nº2.

Es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel President  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat. Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 8 membres següents: Josep Maria Costa i Balcells (Jepo), Robert Tavira i Delgado, Pere Agea i Correa, David Aiguader, Jordi Tavira i Delgado, Amanda Balasch i Pijuan, Gemma Puig  i Fitó i Dani Tortosa i Ulibarri.

Amb el següent ordre del dia:   

1 = Lectura dels acords en l'ultima assemblea ordinària del 4 de març de 2023

2 = Sortides del l’any 2024.

3 = Es proposa un canvi de a la junta directiva, de la secretaria actual la Sonia  

       Delgado i Coma, per l’actual vocal Gemma Puig i Fitó.                                                     

4 = El tresorer, Jepo Costa i Balcells, ens diu el estat dels comptes de l’Associació.

5 = XXXV trobada gegantera d’enguany, pel president Pere Agea i Correa.

6 = Precs i Preguntes.

Respecte al punt u de la lectura dels acords en l'ultima assemblea.

Es llegeix el resum aprovat en l’última assemblea ordinària celebrada el 4 de març de 2023, a càrrec de la nova secretaria Gemma Puig i Fitó.

Respecte al punt dos del ordre del dia, Calendari de sortides 2024 a càrrec del cap de colla Robert Tavira i Delgado, es fa esment d’intercanvi pactat amb fins aquest dia de 14 colles  fora vila, per raó de cobrir la trobada d’aquest any amb una quantitat de 50 colles que vindran.

Respecte al punt tres s’aprova per unanimitat d’acceptar el nou canvi de junta directiva de la secretària  actual la Sonia Delgado i Coma, per l’actual vocal Gemma Puig i Fitó.

Respecte al punt quatre el tresorer ens diu que estem en positiu.

Respecte el punt cinc el president Pere Agea i Correa, fa esment que la XXXV trobada d’enguany, es vol celebrar la restauració total, assumida per Cultura Tàrrega i el 153 aniversari del gegants centenaris de la Mercè, en Ramon Berenguer I i Almodis. En un recorregut mes estirat per la possible presencia de 50 colles invitades (en el dia d’avui ja en tenim 45 de confirmades), d’aquestes colles tenim l’honor de confirmar la seva presencia  dels Gegants i gegantons de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya i a mes a mes de colles de mes de cent anys com son  Linyola, del Pi de Barcelona, Vilassar de Dalt, Reus, Selva del Camp i Montbrió del Camp.        I crearem una borsa de voluntariat per ajudar en aquesta trobada, que per la seva magnitud es similar a una petita Ciutat Gegantera, amb plantada a la plaça del Hort del Barceloní, on tenim el monument representatiu de la XXIV ciutat gegantera celebrada a Tàrrega l’Any 2009, necessitem voluntaris per acompanyar les colles als espais d’aparcament propers, organitzar l’esmorzar, etc, etc. En el tema organitzatiu, els membres de la colla, coneixedors de les taxes que feien els darrers anys, passaran a ser els caps de diferents comissions de voluntaris que esperem que vinguin, per tal de poder assumir tota la feina, que ja sabien d’altres anys.

Respecte al punt sis precs i Preguntes.                                                                                   

El geganter Jordi Tavira proposa de fer una comanda de forros polars mes calents, diu que els que tenim no escalfen prou. El cap de colla Robert Tavira, proposa de fer una nova comanda de les mateixes espardenyes envetades, que fins ara teníem.

I sense que hi hagi cap mes prec ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:30 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el president.   

                              Sr. Pere Agea i Correa                                    Srta: Gemma Puig i Fitó

                                      President                                                          Secretaria