Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tàrrega - Assemblea General Ordinaria.

24 de febrer de 2018...L'Acta.

DISSABTE 24 FEBRER 2018

A Tàrrega a 24 de febrer del 2018, en primera convocatòria a les 18h 30m i en segona a les 19 h, el pròxim dia 24 de febrer del 2018 en la sala del primer pis del " Carmel ", al carrer Comabruna, de Tàrrega, es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel President d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.   

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 13 membres següents: Josep Maria Costa i Balcells (Jepo), Mercè Clota i Sala, Robert Tavira i Delgado, Alfonso Màrquez i Martín, Pere Agea i Correa, Jordi Tavira i Delgado, Ton Farran i Domínguez, Gemma Puig i Fitó, Adrià Rubio i Cano, Amat Cera i Costa, Josep Sanchis i Amigó, Sònia Delgado i Coma, Cristóbal Tavira i Pérez i excusant-se de no poder vindre Pepi Boronat i Giró, Mari Carmen Sanchis i Turull, Núria Moleres i Verdejo.

Amb el següent ordre del dia:

1 = Lectura i dels acords en l'ultima assemblea i de les reunions de junta del dia 3

       de setembre del 2017, on s'aproven nous canvis amb els membres de la junta. I

       de l'última reunió de junta del dia 13 de gener del 2018. Informe a càrrec del

       president Jepo.

2 = Informe de l'estat de comptes per la tresorera Mercè Clota.

3 = Valoració dels actes a organitzar en la XXXI trobada del proper dia 12 de maig,

       record de la trobada.

4 = Calendari de sortides 2018 a càrrec del cap de colla Robert Tavira i Delgado.

5= Informe d'elements de complements de la colla (aprovar motxilletes,

     espardenyes).

6= Precs i preguntes.

Respecte al punt u de la lectura dels acords en l'ultima assemblea. Informe del president Jepo Costa. Es llegeix el resum aprovat en l’última assemblea extraordinària celebrada el 28/01/2017. I de les dos últimes i molt decisives reunions de junta pel que fa als canvis dels seus membres.

Per tant els membres de la nova junta queda constituït de la següent forma:

President: Josep Mª Costa i Balcells (Jepo).

Secretaria: Mari Carmen Sanchis i Turull (Mamen).

Tresorera: Mercè Clota i Sala.

Vocal Cap de colla: Robert Tavira i Delgado.

Vocal ajudant: Pere Agea i Correa.

Vocal: Núria Moleres i Verdejo.

Vocal: Alfonso Màrquez i Martín.

Respecte al punt dos del ordre del dia, Informe de l'estat de comptes per la tresorera Mercè Clota. Parla també de les despeses de manteniment dels gegants del Carme Hereu i pubilla que fem aquest any per 400 €.

Respecte al punt tres Pere Agea ens explica tema organitzatiu de la XXXI trobada, aquest any apart de celebrar-la en dissabte per tal de no solapar la festa de l'Eixida que es fa el diumenge, es canvia el recorregut i el lloc de la ballada final, i també es celebra el dinar (amanida de tonyina i de segon pollastre) abans de la passejada. aquesta vegada no es faran parades de refrigeri.

Respecte al punt quatre Calendari de sortides 2018 a càrrec del cap de colla Robert Tavira i Delgado, es fa esment d'intercanvi acordat amb 12 colles, més anar el 19 de maig a la Selva del Camp i ens la tornaran el 2019, com a extres es proposarà d'anar a Montblanc pel juliol, a la gran festa de l'Acampada Jove, participació en pro del càncer de mama que es fa el 27 d'octubre a la Llagosta.

Respecte el punt cinc del ordre del dia. S’acorda Informe d'elements de complements de la colla, aprovant de comprar 50 bosses-motxilletes, de color negre amb logos de TRRG blanc. Les espardenyes envetades, quedem que es podrien demanar a nivell individual, demanant les talles justes pels que estiguin interessats.

Respecte al punt sis Precs i preguntes: Es parla del seguro del gàloper, per mirar de trobar-ne un de més econòmic i saber fins quin punt ens cobreix en cas de sinistre (nom del cotxe i xofers). També s'acordà de preguntar si es correcte de canviar el color de la Barretina de l'Hereu, de lila a vermell.

I sense que hi hagi cap mes prec ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,30 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el president.

   

           Sr: Josep Mª Costa i Balcells                              Sra: Mercè Clota i Sala

                           President                                                            Tresorera